< Αρχική Σελίδα

 

 

Η σύνδεση Βορρά και Νότου, προκαταλήψεις και γεγονότα - eTwining πρόγραμμα

 

e-twinning label

Die nieuwe Veste

Ολλανδία

Naantalin Lukio

Φιλανδία

Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων

 

Επισκεφτείτε την σελίδα μας στο etwinspace: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=18788

 

Λίγα λόγια για το έργο

Τίτλος:

Η σύνδεση Βορρά και Νότου-προκαταλήψεις και γεγονότα.

Διάρκεια:

Ένα σχολικό έτος

Σύντομη περιγραφή:

Εμπειρίες ανάμεσα σε τρεις χώρες: Ελλάδα, Ολλανδία και Φιλανδία

 Γλώσσα:

Αγγλικά

Ηλικία των σπουδαστών:

13-18

Ποιος εμπλέκεται:

Για καθένα από τα τρία σχολεία ο Διαχειριστής και ομάδα μαθητών

Θεματικές ομάδες:

Γεωγραφία
Ευρώπη
Ιστορία/Παραδόσεις
Βιομηχανία, Οικονομικά, Κόσμος της εργασίας
Πληροφορική/ΤΠΕ
Ξένες γλώσσες

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Chat (msn)
email
Φόρουμ
Άλλο λογισμικό (Powerpoint,
word, βίντεο, φωτογραφίες και σχέδια)
Δημοσίευση στο Διαδίκτυο

 Στόχοι:

·        Η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήσης της Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και προφορική της μορφή.

·        Η Επαφή και η γνωριμία με το κοινωνικό-πολιτιστικού χαρακτήρα της άλλης χώρας. Συνειδητοποίηση του διαφορετικού τρόπου ζωής ηθών και αξιών.

·        Η Αποτελεσματικότερη χρήση των ΤΠΕ.

 

Πρόγραμμα εργασιών:

Έναρξη Σεπτέμβριος 2007. Δημιουργία των ομάδων. Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το προφίλ τους σε αρχείο word. Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το προφίλ του σχολείου τους σε Power Point. Κατά την διάρκεια του έργου θα παρουσιάζονται προκαταλήψεις και γεγονότα από τις τρεις χώρες. Αξιολόγηση θα γίνει το Ιούνιο του 2008. Το πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει ένα σχολικό έτος 2007/08

Παραγωγή των μαθητών:

  • Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το προφίλ τους σε αρχείο word.
  • Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το προφίλ του σχολείου τους σε Power Point.
  • Κατά την διάρκεια του έργου θα παρουσιάζονται προκαταλήψεις και γεγονότα από τις τρεις χώρες σε διάφορες μορφές (word, Power Point, φωτογραφίες).
  • Όλα τα παραπάνω θα ενσωματωθούν εκτός από το twin space και σε ιστοσελίδα.

 Άλλα σχολεία που συμμετέχουν στο έργο:

Thomas Sofias (Senior high school of Vrachneika

Rob Wilhelm (De Nieuwe Veste)

Toini Aro (Naantalin lukio)

 

 

 

 

 

Τι είναι το eTwinning;

Η δράση eTwinning δημιουργήθηκε για να δώσει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Προωθεί αντίστοιχα τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου.

H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει τη παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση).

Το eTwinning μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μακράς διάρκειας όπου τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να φέρουν εις πέρας μαζί μία παιδαγωγική δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα: μία ανταλλαγή μεταξύ δύο εκπαιδευτικών, δύο ομάδων εκπαιδευτικών ή τμήματα θεμάτων, δύο βιβλιοθηκάριων ή δύο διευθυντών. Το eTwinning προσβλέπει σε εκπαιδευτικές συνεργασίες όπου ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, διευθυντών και προσωπικού υποστήριξης θα εμπλακεί σε μία πολυ-επίπεδη δραστηριότητα. Ο σκοπός είναι να συνεργαστεί το προσωπικό δύο σχολείων για μακρύ χρονικό διάστημα. Η συνεργασία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόμα και θέματα σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη.

Χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning

Τα περισσότερα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος),Βουλγαρία, Ισλανδία και Νορβηγία.
Τα υπερπόντια εδάφη είναι επίσης επιλέξιμα.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα του eTwinning: http://www.etwinning.gr

 

 

 

 

   

HOSTED by www.sch.gr

Copyright © 2003 Ενιαίο Λύκειο Βραχνεΐκων
Σχεδίαση/Υλοποίηση: Σοφίας Θωμάς