< Αρχική Σελίδα

 

 

Our cuisine - Η κουζίνα μας - eTwining πρόγραμμα

 

 

 

e-twinning label

I Liceum Ogólnokształcące
im. Obrońców Westerplatte

Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων

 

Επισκεφτείτε την σελίδα μας στο etwinspace: http://my.twinspace.etwinning.net/our_cuisine

Ή

πατήστε παρακάτω για να δείτε την εργασία:

 

OUR CUISINE

 

 

Το σχολείο μας σε συνεργασία με το "I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte" δημιούργησε κατά την σχολική χρονιά 2006-07 ένα e-twinning πρόγραμμα με θέμα "Η κουζίνα μας". Σε αυτή την Power Point εργασία παρουσιάζουμε διατροφικές συνήθειες, παραδοσιακές συνταγές, ήθη και έθιμα που σχετίζονται με συγκεκριμένες συνταγές και γενικά πληροφορίες για την γαστρονομία των δύο λαών. Κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης οι μαθητές επικοινωνούσαν  μεταξύ τους μέσω chat, e-mails, skype. Η εργασία έγινε στην Αγγλική γλώσσα.

 

Τι είναι το eTwinning;

Η δράση eTwinning δημιουργήθηκε για να δώσει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Προωθεί αντίστοιχα τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου.

H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει τη παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση).

Το eTwinning μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μακράς διάρκειας όπου τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να φέρουν εις πέρας μαζί μία παιδαγωγική δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα: μία ανταλλαγή μεταξύ δύο εκπαιδευτικών, δύο ομάδων εκπαιδευτικών ή τμήματα θεμάτων, δύο βιβλιοθηκάριων ή δύο διευθυντών. Το eTwinning προσβλέπει σε εκπαιδευτικές συνεργασίες όπου ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, διευθυντών και προσωπικού υποστήριξης θα εμπλακεί σε μία πολυ-επίπεδη δραστηριότητα. Ο σκοπός είναι να συνεργαστεί το προσωπικό δύο σχολείων για μακρύ χρονικό διάστημα. Η συνεργασία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόμα και θέματα σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη.

Χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning

Τα περισσότερα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος),Βουλγαρία, Ισλανδία και Νορβηγία.
Τα υπερπόντια εδάφη είναι επίσης επιλέξιμα.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα του eTwinning: http://www.etwinning.gr

 

 

 

 

   

HOSTED by www.sch.gr

Copyright © 2003 Ενιαίο Λύκειο Βραχνεΐκων
Σχεδίαση/Υλοποίηση: Σοφίας Θωμάς