< Αρχική Σελίδα

Φωτογραφίες

 

 

 

 

 

 

 

 

Κείμενα από την εκδρομή αδελφοποίησης στην Ιταλία

 

 

 

Επιστολή του Διευθυντή του σχολείου μας προς το Λύκειο Φαλκονιέρι στην Ρώμη

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

 Πρός τήν Διεύθυνσιν το Σχολείου

    Χαίρομεν διά την ἐπικοινωνίαν ταύτην, ἐξ ἧς δυνάμεθα προσδοκᾶν τούς ἡμετέρους μαθητάς αὐξῆσαι τήν ἑαυτῶν πεῖραν καί πλείους γνώσεις  κτῆσαι, ἐπεί ἡ περιήγησις αὐτῶν οὐ πρός θεωρίαν μόνον γίγνεται.

Ἡ συνάντησις ἀμφοτέρων τῶν σχολείων βεβαιοῖ τἠν τε βούλησιν πάντων ἡμῶν τῶν παιδευόντων καί παιδευομένων διά συνεργασίαν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί τήν δύναμιν τῶν ἰδεῶν, αἵτινες βοηθοῦσι τοῖς ἀνθρώποις ὁμονοεῖν καί πόρρω τιθέναι πᾶσαν κακίαν καί πᾶσαν παρανομίαν.

Μέλλοντες ἀφίξεσθαι εἰς Ῥώμην οὐκ ἀγνοοῦμεν ὅτι τρεῖς πόλεις τεθείκασι τούς θεμελίους λίθους τῆς ἀνθρωπίνης παιδείας τοὐπίκλην κλασικῆς, οὕς ὀφείλομεν διδάξαι πάντα νέον εἰς πᾶσαν ἐποχήν.

Εἰσίν δ᾿ οὗτοι: ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς Ἱερουσαλήμ, ὁ διάλογος καί ἡ δημοκρατία ἐξ Ἀθηνῶν, ὁ νόμος καί ἡ πειθαρχία ἐκ τῆς Ῥώμης.

Δι’ αὐτῶν δυνάμεθα μεταβαλεῖν τήν δυσειδῆ ὄψιν τῆς φθινούσης οἰκουμένης καί στερεῶσαι τόν οἶκον τῆς ψυχῆς ἑκάστου ἡμῶν καί εὔδρομον ποιῆσαι τήν ναῦν τῆς πολιτείας ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν ἡμῶν.

Εὐχόμεθα ὑγίειαν κατ’ ἄμφω καί αἰέν άριστεύειν

Ἔρρωσθε

 
 

Επιστολή του Κ. Σκόνδρα Ηλία προς το Λύκειο Φαλκονιέρι στην Ρώμη

 

 

 

HELLENIC DEMOCRACY

MINISTRY OF EDUCATION

Senior high school of Vrachneika

40, Palia Ethniki odos Patron-Pirgou

25002 Vrachneika ( Patra)

Phone: +302610670852

e-mail: mail@lyk-vrachn.ach.sch.gr

 

Ad administrationen scolae

        Existimamus nostrum occursum daturum esse gaudium magnum praeceptoribus et discipulis per utrasque scolas.

Colitur amicitia et labor communis. Docetur colloquium et disciplina.

Omnia ea sunt honos et gloria omnium homium, sed, ut aliquis eveniat eg facile, necesse est amor et conatus.

Praeterea, confirmant ea hae  dictiones : “Ad augusta per angusta” et “Nulla dies sine linea”.

Desidaramus ut videamus nostros pueros studiosos, prudentes et modestos. Eodem modo « capient aves in vento » et vivent cum constantia, sapientia et in omnibus caritate.

Non ignoramus eas dignitates positas esse fundamenta nostrae communis culturae et traditionis, quam nos tenemus et dedimus sic, ut melior fiat totus mundus !

 

Valete !

 

 

 

Επιστολή του Κ. Σκόνδρα Ηλία προς το Λύκειο Φαλκονιέρι στην Ρώμη

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠ. Ε.Π.Θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ - 3ο  ΓΡΑΦΕΙΟ

 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

 

 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Αγαπητοί Συνάδελφοι Καθηγητές,

Αγαπητοί μας μαθητές,

  Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε μαζί σας.

Το Σχολείο μας στέλνει μαθητές της Α’ και Β’ τάξεως με τους εκλεκτούς συνοδούς καθηγητές τους σε μια προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις για τη γνωριμία και φιλία μεταξύ μαθητών και καθηγητών των δύο Σχολείων και να εντοπισθούν οι τομείς συνεργασίας τους.

            Η αδελφοποίηση των Σχολείων μας θα δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουν μαθητές και καθηγητές τον μορφωτικό τους ορίζοντα μέσα από την απόκτηση γνώσεων και τις νέες εμπειρίες που προσφέρει ο τόπος σας και η επαφή μαζί σας.

Κυρίως όμως θα δουν ότι τα αγαθά του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (κριτική σκέψη, απροκατάληπτη έρευνα, αναζήτηση της αλήθειας και φιλάνθρωπα αισθήματα) μεταδίδονται και βιώνονται και σε άλλη χώρα, όπου το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι ο άνθρωπος.

  Αυτό το σκοπό άλλωστε υπηρετεί το σχολείο , όταν δεν περιορίζεται μόνο στην ξερή μετάδοση γνώσεων, αλλά προσφέρει και εκείνες τις αξίες, που δοκιμάσθηκαν στο χρόνο και δίνουν νόημα και περιεχόμενο στη ζωή ατόμων και κοινωνιών.

Ζούμε και οι δύο Σχολικές Κοινότητες σε κοινωνίες με μνήμη και γι’ αυτό σαν σκυταλοδρόμοι μεταδίδουμε την ιστορία της παράδοσης. (Οι κοινωνίες χωρίς μνήμη καταφεύγουν στην απλή και επιφανειακή επικοινωνία).

Τρεις πόλεις συγκροτούν τον πυρήνα των Αξιών του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της κλασικής παιδείας.

Η Ιερουσαλήμ με την Αγάπη και την Ειρήνη, η Αθήνα με τον Διάλογο και την Δημοκρατία και η Ρώμη με την Οργάνωση και την Πειθαρχία.

Επιπλέον εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη συνάντηση αυτή , γιατί η πρωτεύουσα του Νομού Αχαΐας η Πάτρα και η Ρώμη είναι οι μόνες Αποστολικές πόλεις στον κόσμο που διαθέτουν αντίστοιχα ως θησαυρό ατίμητο τον τάφο των Αποστόλων Ανδρέου και Πέτρου , των οποίων ζητούμε την βοήθεια και μεσιτεία για το παιδαγωγικό μας έργο, κατά το οποίο προσφέρουμε στους μαθητές μας πρότυπα.

Αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια είναι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας κ. Κυριακόπουλος Ανδρέας και ο Προϊστάμενος του 3ου Γραφείου κ. Δημάκας Στυλιανός οι οποίοι σας στέλνουν χαιρετισμούς και αναμένουν περαιτέρω συνεργασία με την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της περιοχής σας.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε στους μαθητές του Σχολείου σας τους χαιρετισμούς μου και τις ευχές μου για «Καλή Πρόοδο» και «Άριστη Επιτυχία στις εξετάσεις»

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία σας και αφού ευχηθούμε υγεία και άριστα αποτελέσματα στο έργο σας  σάς χαιρετούμε

                                           Με φιλικότατα αισθήματα

                                                      Ο Διευθυντής

                                                 ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

 

 

 

Ημερολόγιο της Μαθήτριας Μικέλης Βασιλικής

 
 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ – 16/22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

Τετάρτη 16 Απριλίου 2008

16:22              :Αναχώρηση από το σχολείο

16:40              :Αφού σταματήσαμε για βενζίνη φεύγουμε για το λιμάνι

18:00              :Αναχώρηση του καραβιού

Το καράβι είναι υπέροχο, μεγάλο και έχει πολύ άνετες κουκέτες, οι   οποίες μοιάζουν με δωμάτια ξενοδοχείων. Το φαγητό και γενικότερα όλα τα βρώσιμα είδη ήταν αρκετά νόστιμα και σε αρκετά λογικές τιμές.

Έγινε και μια στάση στην Ηγουμενίτσα μετά τις 12, αλλά δυστυχώς κοιμόμουν.

Πέμπτη 17 Απριλίου 2008

10:10(τοπική ώρα, μια ώρα πίσω από την Ελληνική)

:βγήκαμε από το καράβι και συναντήσαμε έναν εντελώς διαφορετικό

Πολιτισμό. Δυστυχώς λόγω της βροχής δεν κατεβήκαμε να περπατήσουμε, αλλά κάναμε μια βόλτα με το πούλμαν.

Μπάρι: 400.000 κάτοικοι (από τους οποίος πάνω από 250.000 εκλογείς)

Εγνατία οδός: αρχαίος ρωμαϊκός δρόμος, που έφτανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη

1930-40 ο Μουσολίνι έφτιαξε στην 20ετία, όταν είχε εκλεγεί, εντυπωσιακά κτήρια, τα οποία από πάνω φαίνονται σαν το γράμμα Μ.

Ιταλία: 60.000.000 κάτοικοι εντός των συνόρων

                + 2.000.000 λαθρομετανάστες

            50.000.000 κάτοικοι εκτός των συνόρων

            48.000.000 ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή

Στην Αδριατική Θάλασσα το ψάρεμα γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες και αυστηρές διαδικασίες. Υπάρχουν συγκεκριμένες άδειες για συγκεκριμένες ποσότητες ψαριών.

Επίσης αυστηρές είναι οι διαδικασίες για όσους δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με το νόμο του Σένκεν.

Περιοχή Απουλίας:    5.500.000 κάτοικοι

                                    Επίπεδη και μακρόστενη περιφέρεια

Το «τακούνι» υπήρχε πριν δημιουργηθούν οι Δολομήτες (Άλπεις), η Βαλκανική και Ιταλική χερσόνησος και προσκολλήθηκε στην Ιταλία όταν αυτή βγήκε στην επιφάνεια, και για το λόγο αυτό παρουσιάζει τεράστιο γεωλογικό ενδιαφέρον.

Η περιοχή διαφέρει από τόπο σε τόπο ως προς το χρώμα της γης. Αυτό συμβαίνει διότι κατά τη διάρκεια των αιώνων έχουν βγάλει τη πέτρα (πετρώδης περιοχή) και έχουν μεταφέρει με μουλάρια χώμα από τα γύρω βουνά.

Κυριαρχούν οι φραγκοσυκιές και οι αγριελιές (35 κιλά σε 100 κιλά ελιάς). Το πλήωμα ενός πλοίου δούλευε για 6 μήνες κάτω από τη γη για να βγάλει το πολύτιμο λάδι. Από μια τρύπα τους έδιναν ό,τι χρειάζονταν, ενώ έβγαιναν μια φορά το χρόνο. Στο τέλος πέθαιναν από αβιταμίνωση.

Σ’ αυτό το τακούνι υπάρχουν πολιτισμοί από όλους όσους κινούνταν στη Μεσόγειο (Salento)

Πίτσικα: μίξη διονυσιακών χορών (tarantella) με ανατολίτικους χορούς, παίζονται παντού.

Sternatia (από την ελληνική λέξη στέρνα-γούρνα).

Μπρίντεζι-Βενετία: 900.000 km, μια ακτογραμμή φτιαγμένη από άμμο.

Χαρακτηριστικό περιοχής: Τρούλοι, καταβλυσμοί αγροτών.

Σημ. Αρχική τιμή τρούλου:40.000 Ε

12:00(περίπ.)            :Αφού χαθήκαμε 2 φορές (μια χωρίς το GPS και μια με αυτό) και αφού στρίψαμε σε λάθος στροφή μια φορά φτάσαμε επιτέλους στο Ζωοσαφάρι του Φασάνο. Πάρα πολλά ζώα, ακόμα και φώκιες καθώς επίσης δελφινάριο(στο οποίο δυστυχώς δεν πήγαμε) και λούνα παρκ.

Κατά τις 16:00:φτάσαμε στο ξενοδοχείο στο Αλμπερομπέλο το Albergo SantAntonio, το οποίο παλαιότερα ήταν μοναστήρι. Το ξενοδοχείο αυτό ήταν ιδιαίτερα καθαρό και είχε πολύ καλό πρωινό. Η περιοχή γενικότερα ήταν πολύ όμορφη και μέσα στο πράσινο. Το ξενοδοχείο είχε και αίθριο.

20:00              :Φαγητό, το οποίο αποτελούνταν από ζυμαρικά με κόκκινη σάλτσα, η οποία μοιάζει με τη δικιά μας χοντροπίγουλη, πατάτες με κρέας ρολό και φρούτο.

23:00              :Ανάπαυση

Παρασκευή 18 Απριλίου 2008 

 9:00               :Ξεκινήσαμε γι τον γύρο της περιοχής Sternatia

Εδώ επαρχίες ποικιλία φύλων: Αλβανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα. Οι τοπικοί λαοί δεν έχουν ελληνικές ρίζες, αλλά μιλάνε ένα ελληνικό ιδίωμα από τα Βυζαντινά χρόνια, από το 600 π.Χ. Υπάρχει ελληνικός πολιτισμός. Από τους 13 ελληνόφωνους δήμους οι 9 έχουν αδελφοποιηθεί με σκοπό την ανάδειξη του πολιτισμού. Στις περιοχές υπάρχουν ελληνικές εκκλησίες. Ο Μουσολίνι έβαλε τους άντρες από τα ελληνόφωνα χωριά στον πόλεμο για να συνεννοούνται με τους Έλληνες.

11:55              :Μόλις βγήκαμε από το υπόγειο ελαιοτριβείο του Λέτσε. Το ελαιοτριβείο αυτό ήταν η τράπεζα πολλών αιώνων, καθώς τότε το λάδι=χρήμα. Ο ξεναγός που ήταν υπεύθυνος του ελαιοτριβείου μας μίλησε γκρεκάνικα (μίγμα ελληνικών, βυζαντινών, ποντιακών και ιταλικών), τα οποία καταλαβαίναμε αμέσως.

13:40              :Μόλις φεύγουμε από το Μαρτάνο, αφού έχουμε παρακολουθήσει την ομιλία του δημάρχου στο δημαρχείο. Τώρα πάμε στο Λέτσε για φαγητό.

Γύρω στις 14:00

                        :Άφιξη στο Λέτσε. Περπατήσαμε στο Λέτσε σε κάποια σημαντικά κτήρια (όπως της Νομαρχίας). Περίτεχνη, σκαλιστή τέχνη που ξεφεύγει από τα ελληνικά πρότυπα ομορφιάς και καλαισθησίας.

                        Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Στις 3 το μεσημέρι δεν κυκλοφορούσε ψυχή, ούτε τα εστιατόρια δεν ήταν ανοιχτά. Γενικότερα δεν κυκλοφορούσε και πολύς κόσμος.

Το απόγευμα γύρω στις 18:00

:Επισκεφτήκαμε τα σπήλαια, τα οποία είναι μόλις 2 μέτρα κάτω από τη γη. Είδαμε σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε άπειρους συνδυασμούς που πολλές φορές ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν κολώνες με σχέδια. Εδώ παλαιότερα ζούσαν άνθρωποι, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν μικρά ζώα. Στα σπήλαια η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή όλο το χρόνο.

19:00              :Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και κατά τις…

20:00              :…φάγαμε. Ύστερα πήγαμε στη «Ντισκοτέκ». Η διασκέδαση που υπήρξε σε αυτόν τον χώρο καλό θα ήταν να μην σχολιαστεί.

00:30              :Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο.

Σάββατο 19 Απριλίου 2008

 8:05 (περιπ.) :Ξεκινήσαμε από το Αλμπερομπέλο για τη Ρώμη. Μετά από περίπου 3 ώρες ταξίδι και παραπάνω σταματήσαμε για φαγητό σε κάποιο μέρος της Auto strata. Μετά ξαναξεκινήσαμε και γύρω στις 4 παρά το απόγευμα φτάσαμε στη περιοχή, όπου υπάρχει το ιταλικό σχολείο με το οποίο έγινε η αδελφοποίηση. Στη περιοχή αυτή υπάρχουν πολλές πρεσβείες πολλών χωρών, καθώς και της δικιάς μας. Μετά από μια σύντομη βόλτα μαζευτήκαμε στο πούλμαν στις…

16:30              :…και φύγαμε για το σχολείο. Εκεί παρουσιάστηκαν οι δυο εργασίες (ταινίες) των δυο σχολείων και οι χοροί από τη δική μας πλευρά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αθλοπαιδιές, όπως βόλεϊ, ποδόσφαιρο και τα «μήλα».

Κατά το βραδάκι

                        :φτάσαμε στο ξενοδοχείο, έξω από τη Ρώμη, το Hotel Palacavicchi, όπου φάγαμε για το βράδυ και ύστερα ξεκουραστήκαμε.

Κυριακή 20 Απριλίου 2008

 8:00               :Πρωινό ξύπνημα και πρόγευμα στο ξενοδοχείο.

10:24              :Είμαστε στο μετρό, το οποίο θα μας πάει στη Roma. Πρόκειται να περπατήσουμε 4 χιλιόμετρα γύρω από το ιστορικό κέντρο.

Μετά από 20 λεπτά περίπου

                        :Φτάσαμε στη Ρώμη. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τα κτήρια, τις βιτρίνες, τους δρόμους, τη πόλη γενικότερα.

Στάση 1η: Βατικανό. Πήγαμε στη πλατεία του Αγίου Πέτρου, καθώς και στον ίδιο το ναό, αφού περάσαμε από ασφάλεια. Το Βατικανό φυλάγεται από Ελβετούς στρατιώτες (με κίτρινο-μπλε στολές) τους οποίους κι είδαμε. Η βασιλική του Αγίου Πέτρου είναι τεράστια, πραγματικά πελώρια. Ο τρούλος είναι υπέροχος και οι αγιογραφίες στους τοίχους, όπως και τα αγάλματα πανέμορφα. Επίσης χαρακτηριστικό της εκκλησίας είναι ότι στις γωνίες της, αλλά και στα πλάγια έχει ξεχωριστές εκκλησίες. Ακόμα και κάποιοι καρδινάλιοι ήταν εκεί και είχαν λειτουργία. Κάποιοι ανέβηκαν και στον τρούλο από όπου η θέα της Ρώμης ήταν πραγματικά μοναδική.

Στάση 2η: Τίβερης. Το ποτάμι που συνδέει τη κεντρική Ρώμη με τα περίχωρα. Παντού είχε γέφυρες, μικρές και μεγάλες.

Στάση 3η: Piazza Navona. Μια πλατεία που όπως σχεδόν παντού έχει σιντριβάνια. Εκεί συναντηθήκαμε με το ιταλικό σχολείο.

Στάση 4η: Πάνθεον. Το Πάνθεον είναι ένα από τα πιο ωραία κτήρια, που η φανατισμένος χριστιανισμός δεν το άφησε ανεπηρέαστο όπως του άξιζε. Η ώρα είναι περίπου 2.

Στάση 5η: Φοντάνα Ντι Τρέιβι. Το πιο ωραίο σιντριβάνι, αν και μου φαίνεται μικρότερο από ότι φαίνεται να είναι στις φωτογραφίες.

Στάση 6η: Piazza Di Spagna. Η επιτέλους είδαμε και τον περίφημο δρόμο με τις αστρονομικές τιμές.

Στάση 7η: Αρχαία Ρώμη. Στο δρόμο είδαμε και το παράθυρο από το οποίο μίλαγε ο Μουσολίνι, καθώς και το δημαρχείο. Η αρχαία ρώμη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.

Στάση 8η: Τελικός προορισμός ήταν το Κολοσσαίο, το οποίο ήταν τόσο όμορφο και μεγαλοπρεπές που δεν περιγράφεται.

18:30              :Πήραμε το μετρό και γυρίσαμε στο ξενοδοχείο.

Μ. Δευτέρα 21 Απριλίου 2008

Το πρωί          :Πήγαμε στη Πομπηία. Πραγματική πολιτεία, με σπιτάκια, στάδια, γυμναστήρια, ιερούς χώρους, τοιχογραφίες. Λόγω της λάβας είναι πολύ καλοδιατηρημένα. Επίσης είδαμε και το Βεζούβιο όπως πηγαίναμε. Τέλειο ηφαίστειο.

Το απόγευμα κατά τις 5

                        :Πήγαμε στο εμπορικό κέντρο του Μπάρι και από εκεί φύγαμε στις 7 για να φτάσουμε 8 παρά τέταρτο στο καράβι που θα μας έφερνε ξανά στη πραγματικότητα.

Μ. Τρίτη 22 Απριλίου 2008

ΦΤΑΣΑΜΕ!!! (μελαγχολικά συναισθήματα)

 
 
     

 

top

 

HOSTED by www.sch.gr

Copyright © 2003 Ενιαίο Λύκειο Βραχνεΐκων
Σχεδίαση/Υλοποίηση: Σοφίας Θωμάς